Regulamin cyklu


REGULAMIN KLASYFIKACJI  NAJWSZECHSTRONNIEJSZEGO WĘDKARZA KOŁA

 

 

 

1.    Do punktacji i zdobycia trofeum dopuszczeni są członkowie Kola PZW nr 132

    w Tarnowie Podgórnym, którzy opłacili składki członkowskie na dany rok oraz

     posiadają zezwolenie na połów ryb na łowisku, na którym rozgrywane są zawody.

2.    Zawodnika do ukończenia 18-go roku życia obowiązuje obecność opiekuna w trakcie zawodów.  

3.    Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW w oparciu 

o wybrane przepisy zawarte z Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW oraz

w regulaminach szczegółowych ogłaszanych bezpośrednio przed zawodami.

Zawody z wyjątkiem podlodowych rozgrywane są na „żywej rybie”.

4.    Do punktacji zaliczane są wyniki z zawodów organizowanych przez Koło w danym roku 

kalendarzowym w dyscyplinie podlodowej, spławikowej oraz spinningowej.

Juniorzy nie startują w zawodach spinningowych i podlodowych.

5.    W kategorii juniorów i seniorów w zawodach sklasyfikowani zostają wszyscy zawodnicy, do 25 miejsca otrzymują oni punkty zgodnie z zajętym miejscem. Za miejsca od 26 do ostatniego z rybą otrzymują 26 pkt. Zawodnik, bez ryby otrzymuje 27 pkt. Za zawody w, których nie startował zawodnik otrzymuje 28 pkt. Zawodnikowi odlicza się najgorszy wynik w ciągu rozgrywek.

      Za dyskwalifikację w zawodach zawodnik otrzymuje tyle punktów jakby w nich nie startował czyli   

      28.

6.   Za złowienie takiej samej ilości ryb wędkarze otrzymują ilość punktów równą wyższemu miejscu. 

8.  Rywalizację Najwszechstronniejszego Wędkarza wygrywa wędkarz, który w ciągu cyklu zawodów   

     organizowanych przez Koło w danym roku zdobędzie najmniejszą ilość punktów.

9.   W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje łączna ilość punktów w całym

      cyklu zawodów, w przypadku równej ilości punktów przyznawane jest miejsce exeqo.

10. Trofeum w klasyfikacji jest puchar wręczany na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.              

      W miarę możliwości finansowych koła czołowi zawodnicy mogą być wyróżnieni pucharami,

      medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

11.  Ilości zanęty: na wodach stojących i kanałach – łączna ilość zanęty nie może przekroczyć 10,0 l na

       zawody w tym max  2,0 l zanęty spożywczej plus do 2,5 l robaków oraz w zawodach  podlodowych

       do 1,0 l zanęty plus do 1,0 l robaków.

      11.  Zawodnik w zawodach zostaje zdyskwalifikowany za:

    a.  niezachowanie zasad bezpieczeństwa, spożywanie alkoholu albo podobnie działających     

         substancji w ilościach powodujących zaburzenia lub utratę świadomości, nie koleżeńskie i  nie

         sportowe zachowanie się w stosunku do organizatorów, sędziów i innych zawodników

    b.  brak zezwolenia na połów ryb na wodzie gdzie rozgrywane są zawody,

    c.  nęcenie przed sygnałem „wolno nęcić”

    d.  łowienie przed sygnałem „wolno łowić”

    e.  używanie urządzeń do lokalizacji ryb w trakcie zawodów i bezpośrednio przed nimi

    f.   nie przestrzeganie regulaminu zawodów

  g.  zgłoszenia do wagi / miary / ryb prawnie chronionych oraz w okresie ochronnym   

    h.  zgłoszenie do wagi / miary / ryby nie złowionej w trakcie zawodów,

     i.  połów ryb z naruszeniem obowiązujących przepisów,

12.   Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje wykluczony z rozgrywek.